Welkom in het Erasmus MC

Het Erasmus MC is het grootste van de acht universitair medische centra van Nederland. De organisatie bestaat uit ruim vijftig afdelingen. Elke afdeling levert een bijdrage aan de drie kerntaken van het Erasmus MC: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. De kerntaak onderwijs bestrijkt het gehele opleidingscontinuüm van geneeskundestudent tot medisch specialist. Het succes van de organisatie wordt bepaald door een optimale interactie tussen deze gelijkwaardige kerntaken.

Opleiding Interne Geneeskunde Erasmus MC

De opleiding interne geneeskunde in het Erasmus MC is een regionale opleiding. Het Erasmus MC werkt hierin samen met:

  • Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
  • Amphia Ziekenhuis, Breda
  • Franciscus Gasthuis, Rotterdam
  • Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
  • Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
  • Reinier de Graaf Groep, Delft
  • Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

De opleiding in de regionale ziekenhuizen en in de academie zijn zodanig op elkaar afgestemd dat de aios alle leerdoelen en competenties kan behalen. Alle opleiders vormen tezamen de Regionale Opleidingscommissie Erasmus MC.

Visie op opleiden

Het succes van een opleiding wordt bepaald door de motivatie van de AIOS voor hun opleiding in combinatie met de mogelijkheden die opleidingsteams en opleidingsinrichting daarbij bieden. Een gedreven, stimulerende en betrokken opleider en opleidersgroep blijken keer op keer de basis van de beste opleidingen, los van alle formele regelgeving. Opleiden en opgeleid worden in het Erasmus MC is voor alle betrokkenen een permanente uitdaging en wisselwerking. Opleiders leiden AIOS op, AIOS leiden AIOS en opleiders op en opleiders leiden elkaar op. Elke bespreking is voor alle deelnemers onderdeel van permanente educatie, levenslang leren. Wij inspireren AIOS en internisten om letterlijk en figuurlijk hun eigen grenzen te verleggen. Wij werken met elkaar samen om onze maatschappelijke betrokkenheid te vergroten en zichtbaar en voelbaar te maken.

Onze missie 

De opleiding interne geneeskunde Erasmus MC wil haar AIOS vanuit een inspirerende onderwijsomgeving en excellente wetenschap opleiden tot een maatschappelijk betrokken zorgprofessional die met passie voor hun vak de best mogelijke zorg leveren.