In de OOR ZWN verzorgt de opleiding in de volgende enkelvoudige differentiaties.

 • Acute geneeskunde: Dr. J. Alsma, internist-acute geneeskunde
 • Allergologie en klinische immunologie: Dr. P.L.A. van Daele, internist-immunoloog, allergoloog
 • Endocrinologie: Dr. R.A. Feelders, internist-endocrinoloog
 • Hematologie: Dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog
 • Infectieziekten: Dr. J.L. Nouwen, internist-infectioloog
 • Intensive Care: Dr. H. Endeman, internist-intensivist
 • Klinische Farmacologie: Dr. J. Versmissen, internist-vasculaire geneeskunde-klinisch farmacoloog
 • Nefrologie: Prof.dr. R. Zietse, internist-nefroloog
 • Oncologie: Dr. E. van Meerten, internist-oncoloog
 • Ouderen geneeskunde:  R.L. van Bruchem-Visser, internist-ouderengeneeskunde
 • Transfusiegeneeskunde: Dr. P.A.W. te Boekhorst
 • Vasculaire geneeskunde: Prof.dr. E.J.G. Sijbrands, internist-vasculaire geneeskunde

De opleidingsplannen van ieder van deze differentiaties zijn als aparte web pagina opgenomen.

Sollicitatie loopt via de opleiders van de aandachtsgebieden.