In de OOR ZWN zijn de volgende enkelvoudige differentiaties mogelijk.

 • Acute geneeskunde: Drs. J. Alsma, internist-acute geneeskunde
 • Allergologie: Prof.dr. R. Gerth van Wijk, internist-allergoloog
 • Endocrinologie: Dr. R.A. Feelders, internist-endocrinoloog
 • Hematologie: Dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog
 • Infectieziekten: Dr. J.L. Nouwen, internist-infectioloog
 • Intensive Care: Prof.dr. J. Bakker, internist-intensivist
 • Klinische Farmacologie: Prof. T. van Gelder, internist-nefroloog-klinisch farmacoloog
 • Klinische immunologie: Prof.dr. P.M. van Hagen, internist-klinisch immunoloog
 • Gecombineerde aandachtsgebied Klinische Immunologie en Allergologie: Dr. P.L.A. van Daele
 • Nefrologie: Prof.dr. R. Zietse, internist-nefroloog
 • Oncologie: Dr. A. van der Gaast, internist-oncoloog
 • Ouderen geneeskunde: Drs. R.L. van Bruchem-Visser, internist-ouderen geneeskunde
 • Transfusiegeneeskunde: Dr. P.A.W. te Boekhorst
 • Vasculaire geneeskunde: Prof.dr. E.J.G. Sijbrands, internist-vasculair geneeskundige

De opleidingsplannen van ieder van deze differentiaties zijn als aparte web pagina opgenomen.

Sollicitatie loopt via de opleiders van de aandachtsgebieden.