Opleider: Drs. J. Alsma

Opleidingsplan: Opleidingsplan acute geneeskunde Erasmus MC 2019

Sollicitatieprocedure:
Sollicitatiebrief met CV richten aan drs. J. Alsma (j.alsma@erasmusmc.nl). Jaarlijks wordt een sollicitatieronde gehouden. De sollicitatie ronde vindt plaats aan het begin van het kalenderjaar voor de opleiding in het jaar daarop (dus sollicitaties voor de opleidingsplaatsen in 2019 vonden plaats in januari 2018).

Regionale avonden acute geneeskunde:
4 keer per jaar wordt er een regionale avond acute geneeskunde georganiseerd. De locatie wisselt tussen Erasmus MC, Fransiscus Gasthuis, Maasstadziekenhuis, Ikazia ziekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis. Om uitgenodigd te worden voor deze avonden kun je je aanmelden via mevr. M. Geurtsen (m.geurtsen@erasmusmc.nl).