Opleider: Dr. H. Endeman

Opleidingsplan: Lokaal opleidingsplan opleiding tot intensivist EMC 1.0 2019

De opleiding tot intensivist

Intensive Care geneeskunde vormt een eigen kennisdomein waarvoor een specifieke opleiding vereist is. De opleiding tot intensivist is een medische vervolgopleiding in het aandachtgebied Intensive Care voor onder andere internisten, anesthesiologen, chirurgen, cardiologen, neurologen en longartsen. De opleiding tot intensivist vindt plaats in de laatste fase, of na het afronden, van de opleiding tot medisch specialist.
De opleidingsduur bedraagt totaal 24 maanden.

In Nederland kan in 9 ziekenhuizen de opleiding tot intensivist worden gevolgd, waaronder het ErasmusMC. Landelijk wordt de opleiding georganiseerd en gecontroleerd door de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC). Hierin hebben de verschillende opleiders Intensive Care, vertegenwoordigers van de NVIC en de wetenschappelijke verenigingen van de moeder-specialismen zitting.

De afdeling Intensive Care Volwassenen is een level 3 IC en bestaat uit 48 IC bedden waarop ruim 3000 patiënten per jaar worden opgenomen. Wij leveren hoogwaardige patiëntenzorg voor ernstig zieke patiënten. De helft van onze patiënten wordt opgenomen na electieve chirurgie (incl open hart chirurgie), orgaan transplantatie (hart, long, lever), neurochirurgie en gastro-intestinale chirurgie. De andere helft bestaat uit acute opnames zoals (neuro)trauma, neurologische aandoeningen (SAB), sepsis, leverfalen en andere acute aandoeningen.
Onze afdeling heeft zich de laatste jaren toegelegd op de behandeling van patiënten met ernstige respiratoire problemen. Hierdoor hebben wij veel ervaring opgedaan met het gebruik van aanvullende beademingstechnieken, zoals NO beademing, maar vooral met de toepassing van extracorporele oxygenatie technieken (ECMO).

Solliciteren?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. H. Endeman, opleider Intensive Care (h.endeman@erasmusmc.nl).