Opleider: Dr. M. van Hoek

Opleidingsplan:  Opleidingsplan enkelvoudige en meervoudige differentiatie vasculaire geneeskunde Erasmus MC 2022