Jaar:                       5-6
Duur:                      8 – 12 maanden
Stagehouder:        Dr. P.L.A. van Daele

Opleidingsplan Allergologie – Klinische Immunologie meervoudige differentiatie 2020