In ons dagelijks werk lopen we regelmatig tegen klinische problemen aan (vb: is een interventie zinvol? welk diagnosticum is het meest aangewezen? wat is het te verwachten effect van een interventie?). Op veel vragen hebben we niet direct een antwoord en soms is dat antwoord er ook niet. Bij een CAL wordt een zoekvraag geformuleerd (bv mbv de PICO methode, zie onder) naar aanleiding van een dergelijk klinisch probleem worden de resultaten van literatuuronderzoek besproken.

Ook tijdens de grote visites en overdrachten zal aandacht worden besteed aan eventuele CAL onderwerpen. Deze worden opgenomen in de ‘trial en favorietenlijst’ in HIX genaamd ‘CAL Interne Geneeskunde’ met het onderwerp en een korte beschrijving van de vraagstelling.

De aios moet 2x per jaar een CAL verzorgen. Elke vrijdag na de ochtendoverdracht in Rg521k is er een CAL; daarnaast worden binnen de verschillende sectoren / differentiaties aanvullend CAL’s verzorgd door de aios. De aios krijgt altijd een KPB voor een CAL.

Medische bibliotheek

De medische bibliotheek ondersteunt de aios ter voorbereiding van de literatuur search middels een workshop en tevens individuele begeleiding; de aios die per 2 maanden zijn ingedeeld voor een CAL krijgen een afspraak met de medische bibliotheek (Mildred Awad regelt deze afspraken). Binnenkort zullen ook e-learnings beschikbaar zijn.

Presentatie

De presentatie zelf mag maximaal 7 minuten duren en dient tenminste aan het volgende te voldoen.

  1. Helder geformuleerde vraagstelling (eventueel PICO stijl – https://www.york.ac.uk/media/crd/Systematic_Reviews.pdf pagina’s 6-9)
  2. De literature search (PubMed, evt EMBASE)
  3. Aantal gevonden relevante artikelen (eventueel een flow-chart – zie hieronder)
  4. Bespreking van de literatuur – uitkomst
  5. Advies/mogelijke klinische consequentie

Zie hier voor volledige uitwerking CAL interne geneeskunde Erasmus MC