Tijdens de opleiding tot internist ontwikkelt de aios zich in de Canmeds competenties. Competenties zijn eigenschappen die nodig zijn om professionele activiteiten zelfstandig te kunnen uitvoeren. De interne geneeskunde heeft reflecteren als extra competentie opgenomen. De competentie professionaliteit wordt gezien als samenstel van alle competenties, en vormt zo het ‘hart’ van de aangepaste Canmeds bloem:

De aios bekwaamt zich aldus in 7 competenties die hij nodig heeft om zijn vak adequaat uit te oefenen met als doel opgeleid te worden tot een professional:

  • medisch handelen
  • communicatie
  • samenwerken
  • kennis en wetenschap
  • maatschappelijk handelen
  • (medisch) leiderschap
  • reflecteren

De competentie medisch handelen is uitgewerkt in klinische presentaties, ziektebeelden en vaardigheden, waarvan verwacht wordt dat de aios ze aan het einde van zijn opleiding beheerst (zie betreffende paragrafen). De overige competenties zijn onderverdeeld in deelcompetenties en uitgewerkt in meerdere leerdoelen. Klik hier voor de uitwerking van competenties in leerdoelen. De leerdoelen kunnen door middel van verschillende leermiddelen behaald worden.