Alle up-to-date informatie en richtlijnen over COVID 19 in het Erasmus MC is te vinden op AGORA

Op de Covid-site van de medischspecialist vind je Algemene richtlijnen en handreikingen rondom de zorg voor Corona patiënten.

Op de site van het medisch contact staat uitleg over Covid-19 bij de oudere patiënt.

Protocol voor glucoseregulatie gedurende COVID19 opname op de verpleegafdeling bij behandeling met dexamethason (febr 2021), download hier

Leidraad behandeling covid19 januari HAP Rijnmond 2021, download hier

Vervroegde uitstroom COVID checklist ErasmusMC febr 2021, download hier

Wie en waar

Opening Covid-straat: Van 8.30u tot 20.30u worden Covid-verdachte patiënten gezien in de decontaminatie unit op de SEH (fasttrack Covid-straat), bereikbaar via de ambulance sluis.

Van 20.30u tot 8.30u worden Covid-verdachte patiënten in principe gezien in de isolatiekamers 1, 9 en 10 op de SEH. Indien er na 20.30u nog veel Covid-verdachte patiënten zijn, zal de Covid-straat ook na 20.30u worden gebruikt.

Indien een patiënt wordt aangemeld met verdenking op Covid-19, moet dit worden doorgegeven aan de coördinator van de SEH. De verpleging zal regelen dat de patiënt op de juiste plek komt, dus ofwel de Covid-straat, ofwel in één van de isolatiekamers op de SEH, afhankelijk van het tijdstip en de drukte en hoe ziek de patiënt is. Rood (en soms oranje) getrieerde patiënten worden op de SEH beoordeeld in de isolatiekamers, bij grote drukte door het non-Covid- team.

Indien een zelfverwijzer zich met verdenking op Covid-19 op de SEH presenteert, krijgt deze aan de balie een mondkapje en wordt in overleg met de coördinator van de SEH naar de juiste plek gebracht. Bezoekers kunnen mee naar de ambulancesluis, maar wachten buiten de Covid-straat.

Ernstig zieke Covid-19 verdachte patiënten worden gezien op kamer 21 van de SEH. Op deze kamer zijn meer materialen beschikbaar voor ernstig zieke patiënten, zoals de mogelijkheid voor monitoring. Deze kamer wordt tot nader order alleen gebruikt voor deze patiënten. Acuut zieke patiënten die niet worden verdacht van Covid-19 worden gezien in de traumakamers.

Een eventuele reanimatie wordt niet gestart in de Covid-straat. De patiënt wordt in dit geval beademd op de kap naar kamer 21 te worden gebracht. Bel direct de Covid-anesthesist **5503 of 37581. Het telefoonnummer staat ook op het whiteboard in de Covid-straat.

Er is een anesthesist voor Covid-19 patiënten 24 uur per dag aanwezig op de SEH, **5503 of 37851. Deze anesthesist, kan indien gewenst, de Intensive Care in consult vragen. De intensive care regelt zelf een bed op de IC indien daar indicatie voor is.

 

Voorzorgsmaatregelen/beschermende kleding

Voordat je de ruimte waarin de van Covid-19 verdachte patiënt zich bevindt betreedt, doe je de juiste kleding aan nl.: een schort, FFP-1 masker, spatbril en handschoenen. Zie ook de instructieposters op Agora via de site van de Unip (https://intranet.erasmusmc.nl/afdeling/unit-infectiepreventie/coronavirus-infectiepreventie onder Posters).

 

Werkwijze fasttrack Covid-straat

De Covid-straat is te vinden in de decontaminatie unit in de ambulancesluis op de SEH. Het doel van de Covid-straat is dat patiënten binnen een half uur door deze straat gaan en snel besloten wordt of de patiënt moet worden opgenomen of naar huis toe kan.

De arts betreedt de Covid-straat via de sluis die uitkomt in ruimte 2, direct naast de kapstok in de ambulancesluis.

De Covid-straat bestaat uit meerdere ruimtes. De beveiliging brengt de patiënt naar de eerste (wacht)ruimte. In de eerste ruimte worden de eerste controle gedaan en wordt diagnostiek afgenomen. In de tweede ruimte wordt de patiënt beoordeeld door het fasttrack-team (AIOS en supervisor) en wordt urine opgevangen voor eventuele sneltesten. In de derde ruimte worden thoraxfoto’s gemaakt. In de vierde, de laatste ruimte, wordt het beleid gemaakt.

 

Hieronder staat in meer detail de werkwijze per kamer beschreven.

 

Kamer 1: hier staat een SEH verpleegkundige en coassistent of arts-onderzoeker, die snelle afname van diagnostiek regelen. Er is een standaard orderset aangemaakt, met o.a. routine lab, veneus bloedgas, ECG, X-thorazx en een virale keel-/nasopharynx wat voor respiratoir pakket en PCR op Sars-CoV-2. Controles worden ingevoerd in Hix.

Buiten kantoortijden moet de radiologielaborant voor een x-thorax gebeld worden (voor het nummer zie het whiteboard in de Covid-straat). Stem af met de verpleegkundige wie dit doet. Binnen kantoortijden 8.00-17.00h is de radiologielaborant standaard aanwezig. De afgenomen buisjes bloed worden door een dedicated Covid-straat runner naar het laboratorium gebracht.

 

Kamer 2: Snelle opvang door de fasttrack-artsen volgens ABCDE met een to-the-point anamnese. De anamnese is met name gericht op respiratoire klachten, koorts, risicocontacten en eventueel eerder antibioticagebruik.
A: Indien niet vrij direct anesthesist bellen via **5503 of 37851 en patiënt naar kamer 21 van de SEH verplaatsen.
B: Longauscultatie, saturatie, veneus bloedgas, ademfrequentie, hulpademhalingsspieren, volzinnen ja/nee
C: Hartauscultatie, perifeer warm of geknepen, bloeddruk, pols, ECG beoordelen, lactaat
D: EMV-score, nek laten bewegen, lateralisatie? Glucose uit bloedgas
E: Temperatuur in beide oren laten meten

 

Kamer 3: X-Thorax wordt gemaakt.

 

Kamer 4: In deze kamer zit een derde arts die beleid en status naloopt en logistiek verder regelt.

 

De bedoeling is dat patiënten in 20 minuten door de Covid-straat gaan. Het doel is om snel te beslissen of patiënten moeten worden opgenomen.

Er zijn 2 mogelijke uitkomsten van de Covid-straat:

  1. Patiënt moet worden opgenomen (want heeft bijv. O2-behoefte of infuusbehoefte)
  2. Patiënt kan met ontslag naar huis

Doorgaans is het lab niet noodzakelijk om de opname-indicatie te stellen. Het is dus niet de bedoeling dat alle patiënten in de Covid-straat blijven tot het volledige lab bekend is.

Gezien het gebrek aan privacy en tijd wordt het gesprek over beleidsbeperkingen en reanimatiebeleid in principe gevoerd op de afdeling.

 

Opname regelen en administratie

Indien opname is geïndiceerd, bijv. vanwege een infuus of zuurstoftoediening, moet gestreefd worden naar een snelle opname. In de Covid-straat geven we in principe geen infuus, zuurstof of vernevelingen. Er wordt niet gewacht op laboratoriumuitslagen. Zodra de opname-indicatie is gesteld, bel je de opname coördinator (36904). Die zoekt snel een bed, bij voorkeur op Rg10 Covid AOA, om de doorstroom in de Covid-straat te waarborgen. Bel de collega in huis om de opname te melden en eventuele actiepunten door te spreken.

Aandachtspunten

  • Noteer bij beleid wat de concrete aandachtspunten zijn voor de collega op de afdeling, die een second survey zullen verrichten.
    Onderdeel van het beleid is dat een saturatie tot 90% wordt geaccepteerd en dat de MEWS-score 3x per dag wordt bijgehouden. NB: indien een zuurstofbril niet afdoende is, maar 10 of 15 liter O2 op een NRM wordt gegeven, moet het vakje: indien saturatie <90% ondanks therapie te worden aangekruist door de verpleegkundige (dit levert 3 extra punten voor de MEWS op en zegt iets over de ernst). Vermeld dit ook bij het beleid.
  • Gezien het gebrek aan privacy en tijd wordt het gesprek over eventuele beleidsbeperkingen gevoerd op de afdeling. Indien twijfel over nut van IC-opname: vraag laagdrempelig intensivist in consult om mee te denken. Dit kan gebeuren op de afdeling.
  • Als de patiënt wordt opgenomen, moet deze worden toegevoegd aan de ‘COVID-verdenking, OPGENOMEN’ trial- en favorietenlijst in Hix.
  • Licht de dienstdoende hoofdbehandelaar in (indien van toepassing), bij voorkeur vanuit de Covid-straat maar bij drukte vanuit de afdeling. Vermeld bij het beleid of dit al is gebeurd. Bij een patiënt van een ander specialisme dan de interne geneeskunde maak je een ICC klinisch aan. Meld opname van de patiënt en vraag aan de hoofdbehandelaar of er specifieke zorg nodig is mbt de onderliggende ziekte. Vraag of de patiënt door het betreffende specialisme op de Covid-afdeling beoordeeld kan worden.

 

Ontslag vanuit de Covid-straat

Indien een patiënt met ontslag naar huis kan, moet de nazorg goed worden gedocumenteerd. Een als…/dan… beleid moet worden genoteerd voor de dagdienst de volgende dag (wat te doen als Covid-19 positief, wat als negatief). De patiënt moet worden toegevoegd aan de ‘COVID getest, SEH naar huis’ trial- en favorietenlijst in Hix. De patiënt krijgt een recept antibiotica mee volgens het Erasmus MC SWAB beleid ‘Covid’. Buiten kantoortijden liggen er kant-en-klare antibioticakuren in de omkleedruimte van de Covid-straat, bedoeld om mee te geven, omdat de poliklinische apotheek en eigen apotheek dan niet open zijn. Bij afgifte van een antibioticakuur aan een patiënt svp een patiëntsticker op het voorgedrukte formulier in omkleedruimte plakken. Deze formulieren worden dagelijks door de apotheek opgehaald, waarna een nieuwe medicatievoorraad door de apotheek wordt geleverd.

Bij ontslag van andere specialismen overleg je met de dienstdoende achterwacht over eventueel aanvullend beleid. Indien een longpatiënt wordt ontslagen, sluit je het beleid kort met de consulent op 42435.

Nazorg en uitslagen doorbellen

De patiënten met een positieve Covid-19 test worden gebeld door de infectioloog. Die regelt ook de DBC, verdere follow up en het natraject met de GGD.

De AIOS SEH in de non-Covid dagdienst coördineert de Covid-19 negatieve patiënten. Deze patiënten moeten de dag na het SEH-bezoek telefonisch op de hoogte worden gebracht van de negatieve testuitslag. Ook moet de DBC worden aangemaakt (DBC 469).
Van alle patiënten met Covid-verdenking, die niet zijn opgenomen, moet de dag na presentatie op de SEH een brief worden gemaakt. De statusvoering van het consult op de SEH wordt geknipt en geplakt in een brief. De testuitslag wordt hieraan toegevoegd. Hierna wordt de brief ongeaccordeerd naar de huisarts verzonden.

Deze taken mogen door de AIOS SEH non-Covid naar een collega worden gedelegeerd, maar de AIOS SEH non-Covid blijft verantwoordelijk voor de uitvoering ervan.