Wat wordt beoordeeld?

De beoordeling van de aios richt zich enerzijds op de ontwikkeling in de specifieke EPA’s (Entrustable Professional Activities, zie betreffende hoofdstukken), anderzijds op de integrale ontwikkeling van de aios. Daarnaast wordt expliciet aandacht gegeven aan de overige verplichte opleidingsactiviteiten, samengevat in onderstaande tabel.