Inleiding EPA’s 

Het goed en eenduidig vaststellen van de ontwikkeling van aios is cruciaal om competentiegericht op te kunnen leiden. Entrustable Professional Activities (EPA’s) zijn hiervoor in de praktijk een bruikbaar hulpmiddel. De definitie van een EPA is als volgt: “EPA’s zijn professionele taken of verantwoordelijkheden die stafleden toevertrouwen aan een aios om met beperkte tot geen supervisie uit te voeren zodra de aios de benodigde competenties heeft verkregen.” (ten Cate, 2015). De EPA’s zijn gericht op activiteiten die goed herkenbaar zijn op de werkvloer.

10 verplichte EPA’s

Er zijn 10 EPA’s geformuleerd in de opleiding tot internist die voor alle aios verplicht zijn:

 1. Visite lopen: medisch handelen op een klinische afdeling Interne geneeskunde (eerste jaar Interne geneeskunde)
 2. Patiënt- en familiegesprekken voeren (eerste jaar Interne geneeskunde)
 3. Overdracht en continuïteit van zorg (eerste jaar Interne geneeskunde)
 4. Leiden van een interdisciplinair behandelteam (eerste jaar Interne geneeskunde)
 5. Weekend-, avond- en nachtdienst uitvoeren (dienst of SEH overdag)
 6. Intercollegiale consultvoering (consulten stage)
 7. Opvang en behandeling van een patiënt op de IC (IC stage)
 8. Poliklinisch werken (polikliniek stage)
 9. Polyfarmacie (generiek)
 10. Supervisie (generiek) (veelal in jaar 5-6).

Bij de uitvoering van een EPA komen meerdere competenties samen, zie onderstaande figuur. Voorbeeld: EPA intercollegiale consultvoering omvat de competenties medisch handelen, communicatie, samenwerking, leiderschap, reflecteren en professionaliteit.

Tabel 1 toont per EPA alle benodigde competenties.

Tabel 1

Tabel 2 toont per EPA welke maatschappelijke thema’s van belang zijn

Tabel 2

Klik hier voor meer informatie en de uitgebreide uitwerking van de 10 verplichte EPA’s; hierin worden per EPA de volgende zaken beschreven:

 • beschrijving van de EPA
 • klinische presentaties
 • vereiste kennis, vaardigheden, houding en gedrag om de EPA uit te voeren beschreven in verschillende Canmeds competenties en vanuit de voor de betreffende  EPA meest relevante maatschappelijke thema’s
 • toetsinstrumenten
 • supervisieniveaus

In de stagebeschrijvingen staan  de relevante EPA’s beschreven (zie betreffende hoofdstukken in het lokale opleidingsplan – deze website).

EPA’s in jaar 5 en 6 

Per differentiatie zijn EPA’s ontwikkeld. De beschrijving van een EPA is themagericht (gericht op de grote generieke thema’s die binnen een vakgebied zijn te onderscheiden of op de patiëntencategorieën die de differentiatie karakteriseren) of contextgericht (bijvoorbeeld SEH, polikliniek, consulten). Klik hier voor een korte beschrijving van elke differentiatie met daarbij een uitwerking van de te behalen EPA’s.

Zie hiervoor ook in de opleidingsplannen van de differentiaties te volgen in het Erasmus MC (zie betreffende hoofdstukken in het lokale opleidingsplan – deze website).

De EPA Supervisie is verplicht voor alle aios ongeacht de differentiatie.