In de Modelinstructie worden de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de a(n)ios, de (superviserende) medisch specialist, opleider en de zorginstelling beschreven. De Modelinstructie is bedoeld als handreiking voor en ter ondersteuning van de a(n)ios, de medisch specialisten, opleiders en de zorginstellingen. Bij de opstelling is rekening gehouden met zowel de bestaande wet- en regelgeving als met de op dit onderwerp betrekking hebbende jurisprudentie. Tevens is bij de opstelling rekening gehouden met de input vanuit de wetenschappelijke verenigingen verenigd in de Raad Opleiding van de FMS.

Modelinstructie aios en anios in zorginstellingen januari 2017, download hier