Tijdens de opleiding wordt expliciet aandacht besteed aan meerdere maatschappelijke thema’s:

 • Persoonsgerichte zorg
 • Ouderengeneeskunde
 • Doelmatigheid
 • Medisch leiderschap
 • Patiëntveiligheid
 • Sekse en gender
 • Gezondheid en preventie
 • Innovatie

Deze thema’s komen terug in de verschillende EPA’s; onderstaande tabel toont per EPA welke maatschappelijke thema’s van belang zijn.

In de verschillende beschrijvingen van stages en differentiaties, alsmede tijdens het cursorisch onderwijs, de DOO’s, de ROIG’s, tijdens referaten en de complicatie- en richtlijnbesprekingen komen de verschillende thema’s eveneens aan bod (zie de verschillende onderwijsroosters, programma ROIG 2019-2020 en aanbod DOO). Een goed voorbeeld is de ROIG van december 2020 ‘De internist van de toekomst’, waarin de thema’s Persoonsgerichte zorg, Doelmatigheid, Medisch leiderschap, Gezondheid en preventie en Innovatie aan bod komen.

Maatschappelijk thema Ouderengeneeskunde is opgenomen in de longitudinale leerlijn Oudergeneeskunde.

Opleidingsprofielen

De opleidingsprofielen die worden aangeboden tijdens de opleiding Interne Geneeskunde in het Erasmus MC bieden de mogelijkheid aan de aios die het talent en de ambitie heeft, om zich te bekwamen in een discipline overstijgende rol of in een maatschappelijk thema. Hiermee kiezen aios facultatief een bepaald profiel. Het inrichten van een profiel wordt individueel bepaald door de aios samen met de opleider/begeleiders, en omvat individuele leerdoelen, onderwijs, leermiddelen, en het uitvoeren van een of meer projecten die aansluiten bij de interesse van de aios en veelal bij de afdeling / het aandachtsgebied waarin hij wordt opgeleid. De individuele invulling van het profiel is onderdeel van het individueel opleidingsplan en portfolio, en kan worden opgenomen in het cv van de aios.

De onderstaande 3 opleidingsprofielen zijn uitermate geschikt om meer verdieping, kennis en (praktijk-) ervaring op te doen in de maatschappelijke thema’s:

 1. Onderwijs en opleiding (thema’s: medisch leiderschap, innovatie)
 2. Management en bestuur/medisch leiderschap (thema’s: medisch leiderschap, innovatie, doelmatigheid -bv Rodeoproject, project verbeteren efficientie poliklinisch werken, diversiteit)
 3. Kwaliteit en veiligheid (thema’s: medisch leiderschap, gezondheid en preventie, patientveiligheid)