De competenties van de internist zijn uitgewerkt als klinische presentaties, ziektebeelden en vaardigheden voor het medisch handelen en als leerdoelen voor de overige competenties. Voor het landelijk opleidingsplan Interne Geneeskunde (‘Intellect’ 2015) verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Internisten Vereniging.

Om al deze leerdoelen te bereiken tijdens de opleiding zijn leermiddelen nodig. Van deze leermiddelen zijn een aantal verplicht en een aantal zijn door de AIOS te kiezen uit een gevarieerd aanbod. Ook kan het voorkomen dat een AIOS in overleg met de opleider een specifieke leermodule volgt naar aanleiding van geconstateerde lacunes tijdens het voortgangsgesprek. Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de verschillende leermiddelen op landelijk, regionaal en lokaal niveau.