Alle AIOS en ANIOS die in dienst treden bij het Erasmus MC zijn verplichtvóór aanvang van werkzaamheden in de dienst – een “Basis Acute Zorg-training (BAZ)” te volgen over de ABCDE-methodiek en de (P)BLS/AED-vaardigheden.

De Raad van Bestuur heeft deze verplichting ingesteld op advies van de Centrale Opleidingscommissie en naar aanleiding van het rapport van het Ministerie van VWS (Rapport Klink 2009 ‘Spoedeisende Geneeskunde, vanuit een stevige basis’, waarin de basiseisen worden beschreven waaraan artsen en verpleegkundigen moeten voldoen). De herhalingsfrequentie is vastgesteld op 1 maal per 2 jaar.

Eerder verworven competenties of certificaten op het gebied van b.v. ALS, ATLS of ABCDE-trainingen elders in Nederland geven je geen vrijstelling om deze BAZ-training te volgen. De BAZ-training bestaat uit de e-learning ABCDE, toetsing, de ABCDE game en de ABCDE vaardigheidstraining.

Het theoretische deel (Dit traject doorlopen vraagt minimaal 8 uur aan studiebelastingsuren)

  • De e-learning BLS/AED Theorie & Test jezelf
  • De e-learning ABCDE Theorie & Toets (toets minimale score 76%)
  • De serious game ‘abcdeSIM’

Na het succesvol doorlopen van de theoretische component volgt er een vaardigheidstraining ABCDE/BLA van 1 dag.

Inschrijven via EduPlaza (Eduplaza inloggen met microsectienummer en wachtwoord – catalogus – ABCDE-methodiek voor artsen)