De Desiderius School verzorgt het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) voor artsen in opleiding tot medische specialist (AIOS) in de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidwest Nederland. Het cursusaanbod is voor alle AIOS gelijk en bestaat uit zeven modules.

Competenties

De AIOS dient zich ook op terreinen buiten het direct medisch inhoudelijk domein te bekwamen. In het kader van de modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen heeft het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS) hiertoe zeven kerncompetenties vastgesteld. Deze kerncompetenties zijn gebaseerd op de CanMeds 2000 rollen.

Gedurende de opleiding van alle specialismen dienen deze competentiegebieden te worden onderwezen en getoetst. Discipline Overstijgend Onderwijs is daarmee een cruciaal en verplicht onderdeel in de medisch specialistische vervolgopleidingen. Een opleider stelt de AIOS tijdens de opleiding in de gelegenheid in ieder geval één module per jaar te volgen. Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij actief het geleerde in de praktijk toepast en zich de betreffende competentie verder eigen maakt, zodat dit ook zichtbaar wordt in het portfolio.

Modules

Het cursusaanbod is voor alle AIOS gelijk en bestaat uit zeven modules.

  1. Samenwerking: Creëren van een goede samenwerking tussen medisch specialisten en diverse andere professionals in het team.
  2. Gezondheidsrecht: Introductie in de juridische kanten van de medische beroepspraktijk geformuleerd door het CCMS.
  3. Medische ethiek: Herkennen van onderliggende dilemma’s uit de ethiek. Oefenen met stappenplan voor goede beslissing.
  4. Evidence Based Medicine: Een klinische vraag identificeren en correct formuleren, zoeken met o.a. PubMed, Cochrane en Omin en informatie op waarde kunnen schatten.
  5. Basiscursus Ziekenhuismanagement: Inzicht in verantwoordelijkheid op verschillende Managementniveaus.
  6. Teach the Teacher: Tweedaagse training basisdidactiek: Begeleiden van coassistenten
  7. Communicatie: Goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener is van essentieel belang. In de module communicatie staan gesprekstechnieken centraal, zowel voor communicatie met collega’s als patiënten en familie. Aan de hand van een aantal kritische situaties, zoals overlijden en incidenten, wordt deze vaardigheid tijdens de cursus geoefend.

Meer informatie en inschrijving

Meer informatie over de modules, data en inschrijving is te vinden op: http://www.erasmusmc.nl/desideriusschool/DOO/