Maandelijks wordt op donderdagochtend (aansluitend aan de ochtendoverdracht) de complicatiebespreking gehouden. De afdelingen zijn bij toerbeurt aangewezen om (vermijdbare) complicaties te bespreken met nadruk op verbeterpunten.

Zie “Roosters” voor het meest recente rooster.