Achtergrond: Elke medisch-specialistische vervolgopleiding moet een necrologiebespreking houden om enerzijds aan de eindtermen van het Raamplan te voldoen, maar uiteraard anderzijds ook om hiervan te leren en de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In het Erasmus MC wordt bij de interne geneeskunde vanaf februari 2014 een structurele necrologiebespreking gehouden. Het bespreken van obducties komt (nog) niet structureel naar voren.

Doel van de bespreking: Het belangrijkste doel van necrologie- en obductiebesprekingen is het induceren van kritische zelfreflectie. Het gaat om het opsporen van mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering en niet om het aanwijzen van een schuldige of om de afdeling dan wel het ziekenhuis/afdeling te willen zijn met de minste fouten. Tevens zijn deze besprekingen een onderwijsmoment bij interessante en niet goed begrepen ziektebeelden.

Inhoud van de bespreking: Overleden patiënten van de interne geneeskunde van de afdelingen 3N, 4NIN, 4ZIN, 4ZGE, 5NIN, AZIC en 3ZBE  worden besproken. Door de coördinator van de bespreking wordt een selectie gemaakt van interessante casus om te bespreken. Er wordt naar gestreefd om alle obducties (van patiënten van de interne geneeskunde) te bespreken.

De zaalarts die eerder bij de betreffende patiënt betrokken is presenteert kort (5 minuten) de casus. Hierna worden (als er obductie gedaan is) de bevindingen bij obductie door de AIOS pathologie of patholoog besproken. Hierna is er ruimte voor discussie (maximaal 10 minuten) over punten die ter sprake zijn gekomen en zich eventueel lenen voor kwaliteitsverbetering in de toekomst.

Er worden maximaal 2 obducties per bespreking besproken. Hiernaast wordt in principe 1 casus waarbij geen obductie gedaan is besproken.

De presentatie wordt na de bespreking in het mapje necrologiebespreking op de V-schijf gezet.

Logistiek van de bespreking: De coördinator van het onderwijs plant met de AIOS pathologie met obductiestage de te bespreken patiënten. In principe presenteert de AIOS pathologie die de obductie gedaan heeft de obductie. Tenminste 2 weken van tevoren wordt vastgelegd welke patiënten besproken gaan worden, waarna dit doorgegeven wordt aan de betreffende artsen die bij patiënt betrokken zijn geweest, zodat zij een (korte) presentatie voor kunnen bereiden ter inleiding op de bespreking.

De AIOS die ingedeeld worden zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervanging indien zij verhinderd zijn de presentatie te houden. In principe is de afspraak dat zij zelf een presentatie maken en dan een collega verzoeken deze presentatie te houden.

Waar, wanneer en voor wie? De planning voor de besprekingen van dit jaar (2016) is inmiddels gemaakt en vastgelegd (zie “Roosters”). De bespreking vindt plaats op donderdagmiddag vanaf 16:30 uur in ruimte D405. In principe zijn alle AIOS en ANIOS interne geneeskunde / vooropleiding verplicht aanwezig te zijn. Tevens zijn de co-assistenten en zoveel mogelijk stafleden aanwezig.

Vanuit de pathologie zal de AIOS met obductiestage aanwezig zijn en/of de AIOS die de obductie verricht heeft, alsmede een supervisor, waarmee de bevindingen voorbesproken zijn (orgaanafhankelijke supervisor).

Indien andere specialismen een cruciale rol gespeeld hebben in de behandeling in de laatste levensfase van patiënt worden die door de betreffende arts-assistent verzocht aanwezig te zijn. Dit om ook vanuit andere specialismen te leren, waarom dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn.

Aanmelden bespreking: De AIOS interne geneeskunde die momenteel verantwoordelijk is voor de organisatie van de bespreking is momenteel Dirk Boer (d.boer@erasmusmc.nl). Interessante patiënten kunnen bij de organisator van de bespreking aangemeld worden. Bij toestemming voor obductie is de afspraak dat sowieso dit gemeld wordt bij de organisator van de bespreking.

Ook indien de patholoog een interessante obductie heeft kan deze vanuit de pathologie aangemeld worden bij bovengenoemde.

Voor overige contactpersonen betrokken bij de organisatie van dit onderwijs zie onder.

Evaluatie: De besprekingen worden gehouden op bovengenoemde manier vanaf de bespreking in april 2016. Na 6 maanden (oktober 2016) zal de huidige opzet geëvalueerd worden.

Overige contactpersonen:

Sandrine Nugteren (AIOS pathologie) t/m maart 2015         s.nugteren@erasmusmc.nl

Malou Snijders (AIOS pathologie) vanaf april 2015               m.snijders@erasmusmc.nl

Mw. Muizer (secretaresse pathologie)                                       a.muizer@erasmusmc.nl

Prof. dr. J.M. Kros (patholoog)                                                   j.m.kros@erasmusmc.nl

Mw. Dr. S. Klein Nagelvoort Schuit (opleider interne gen.) s.schuit@erasmusmc.nl

Data besprekingen 2016:

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 17 maart
 • 28 april
 • 19 mei
 • 16 juni
 • 21 juli
 • 18 augustus
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december