Gedurende de eerste 4 jaar van de opleiding zijn er jaarlijks verplichte Centrale Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) opleidingsdagen. De landelijke cursussen worden gecoördineerd en georganiseerd door de Commissie Onderwijs Interne Geneeskunde (COIG) en het COIG-secretariaat van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV). Deelnemers aan de COIG hebben de avond en de nacht voorafgaand aan de afsluitende landelijke cursusdag geen dienst. Nieuwe AIOS dienen zich via de website van de NIV aan te melden voor het COIG onderwijs. De AIOS dient in jaar 1 t/m 4 jaarlijks een cursus te volgen. Na aanmelding bij de NIV wordt de AIOS jaarlijks ingepland en opgeroepen.

1e jaar Klinische farmacologie
2e jaar Water & Zout
3e jaar Moleculaire biologie
4e jaar Klinische genetica

Meer informatie via de NIV COIG website en de COIG informatiebulletin.