Achtergrond Prepare for Reading
In aansluiting op het ochtendrapport op woensdag refereren 3 sprekers (1e spreker staflid – 2e spreker AIOS – 3e spreker coassistent) kort, dat wil zeggen binnen 5 minuten, een artikel. Het is bedoeld als appetizer, een stimulans om zelf te gaan lezen als de inhoud voor je praktijkuitoefening of wetenschap van belang is. Het artikel moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • niet ouder dan 2 maanden
  • een echt nieuwe boodschap
  • bruikbaar in de praktijk

Na het praatje is er 5 minuten discussie. De totale sessie duurt 30 minuten. De spreker toont maximaal 6 dia’s met de volgende inhoud:

  1. titel en auteurs van het artikel, tijdschrift, jaargang en pagina nummers
  2. vraagstelling van het onderzoek
  3. methoden, technieken en indien relevant statistiek
  4. resultaten
  5. interpretatie, discussiepunten, bruikbaarheid
  6. waarom we dit artikel moeten lezen

Overleg tevoren met een staflid met expertise in het gebied en vraag deze ook aanwezig te zijn bij het referaat. Dit heeft veel meerwaarde voor het leermoment voor jezelf en de discussie tijdens het referaat. Mocht je niet weten wie expertise heeft in een bepaalt gebied overleg even met een van de leden van het opleidingsteam.

Vraag vóór de presentatie aan een van de stafleden om een KPB.

Elke AIOS is 2x per jaar ingedeeld voor een ‘Prepare for reading’.