Wekelijks op vrijdagmiddag (aansluitend aan de middagoverdracht) worden de zogenaamde stip-patiënten besproken. Dagelijks tijdens de overdracht worden interessante patiënten of patiënten bij wie nog geen diagnose is gesteld, toegevoegd aan de Hix lijst Stippen interne geneeskunde. Op vrijdag wordt door de betrokken AIOS een terugkoppeling gegeven van het verloop van de patiënt. Deze bespreking wordt voorgezeten door de AIOS die de middagoverdracht leidt.