Wekelijks op vrijdagmiddag (aansluitend aan de middagoverdracht) worden de zogenaamde stip-patiënten besproken. Dagelijks tijdens de overdracht worden (in een aanwezig boek) de namen en nummers genoteerd van interessante casuïstiek. Op vrijdag wordt door de betrokken AIOS een terugkoppeling gegeven van het verloop van de patiënt. Deze bespreking wordt voorgezeten door de AIOS die de ochtendoverdracht leidt.