De opleiding tot internist wordt binnen de OOR ZWN (Opleidings- en Onderwijsregio Zuidwest Nederland) verzorgd door de 8 opleidingsinstellingen. Bij toelating tot de opleiding interne geneeskunde binnen de OOR ZWN wordt afgesproken welk deel van de opleiding de aios in welk ziekenhuis zal doorlopen. Er wordt gestreefd naar een evenredig deel in 1 van de 7 niet-universitaire opleidingsziekenhuizen en in het Erasmus MC.

De opleiding tot internist bestaat uit 3 fasen:

1. Fase 1, de basis, bestaat uit het eerste jaar klinische stage.

2. Fase 2 (bij nominaal doorlopen van de opleiding jaar 2-4), de verbreding, is ingedeeld in stages waarvan een aantal verplicht is:

  1. Poliklinisch werken (8 maanden)
  2. Consulten (4-6 maanden)
  3. Intensive Care (4-6 maanden)

Daarnaast kan een aantal keuzestages (4-6 mnd) worden gevolgd (zie betreffende hoofdstukken – deze website). Tijdens de keuzestages wordt minimaal 1 dagdeel cumulatief besteed aan andere activiteiten dan het werken op de ‘zaal’.

NB: de volgorde van de stages (zowel verplichte als keuzestages) is vrij.

3. De laatste fase van de opleiding (nominaal jaar 5 en 6), de verdieping, wordt besteed aan een enkelvoudige differentiatie (ED, 24 maanden) of een meervoudige differentiatie (MD, 2×12 of 3×8 maanden).

Tijdens de differentiatiejaren wordt 20% van de tijd besteed aan algemene Interne geneeskunde en aan leerdoelen uit de longitudinale leerlijnen Acute geneeskunde en Ouderengeneeskunde. Een belangrijk leerdoel in de laatste fase van de opleiding is leren superviseren (bv superviseren van aios door de differentiant, of verrichten van diensten als tussenachterwacht). Zie voor uitwerking en beschrijvingen van de enkelvoudige en meervoudige differentiaties binnen het Erasmus MC de betreffende hoofdstukken (deze website).

Longitudinale leerlijnen

Daarnaast zijn in de opleiding Interne geneeskunde 2 longitudinale leerlijnen vormgegeven: Acute geneeskunde en Ouderengeneeskunde. Deze leerlijnen zijn verplicht voor alle aios interne geneeskunde en lopen gedurende de gehele opleiding. Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdstuk Longitudinale leerlijnen (deze website).

Zie ook het Landelijk opleidingsplan IG 2019 Deel 1 voor de uitgebreide beschrijving van de opbouw van de opleiding.