Op initiatief van een aantal AIOS werd in 1985 de arts-assistentenvereniging (AAV) Rotterdam opgericht. Aanleiding waren belangrijke kwesties zoals de toenemende werkbelasting, excessieve diensten, poortdiensten, arbeidsduurverkorting en lager wordende aanvangssalarissen. Hoewel een aantal van deze problemen is opgelost, ontstaan er altijd nieuwe aandachtspunten. In de komende tijd spelen bijvoorbeeld de vernieuwing van de opleiding tot specialist, verkorting van de opleidingsduur, het schakeljaar, de verdere ontwikkeling van het opleidingsfonds en het discipline overstijgend onderwijs.

Doelstellingen van de AAV:

  • Vanuit de AAV nemen A(N)IOS en arts-onderzoekers plaats in organen zoals de centrale opleidingscommissie Rotterdam (COCR) en de landelijke vereniging van assistent-geneeskundigen (LVAG) om op de hoogte te blijven en de belangen van A(N)IOS te verdedigen.
  • De AAV is een vraagbaak voor AIOS, ANIOS en arts-onderzoekers op het gebied van CAO, opleiding & onderwijs, rechten en plichten als medewerker, enz. Ook treedt de AAV op als bemiddelaar in conflicten, zoals bij een conflict tussen AIOS en opleider of tussen promovendus en afdelingshoofd.
  • De AAV verbetert de kwaliteit van het A(N)IOS/onderzoekers-bestaan binnen het Erasmus MC. Daartoe organiseren we workshops en lezingen, zoals trainingen verzorgd door de VVAA. Ook organiseren we borrels voor A(N)IOS en onderzoekers, om de sociale contacten tussen collega’s te bevorderen.