Er zijn AIOS die zodanig goed functioneren dat ze de te behalen competenties sneller bereiken dan in de opleidingsstructuur is gepland. Deze AIOS krijgen volgens compentiegericht opleiding opleidingsverkorting. Naast het gewone curriculum wordt er voor een select aantal excellente AIOS naast het gewone curriculum een individuele verdieping aangeboden in het interesse gebied van de AIOS en in overleg met de AIOS.