Elke AIOS neemt in opleidingsjaar 1 t/m 5 deel aan de landelijke kennistoets. Voor de kennistoets moet tijdens de opleiding tenminste 3x een voldoende gehaald zijn.

Vanaf 2016 heeft de kennistoets voor aios interne geneeskunde een resultaatsverplichting. Het reglement, zoals vastgesteld door het Concilium, vindt u onderaan deze pagina.
Aios interne geneeskunde die vanaf 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding moeten gedurende hun opleiding 4x meedoen met de toets en voor de toets minimaal 3x een ‘voldoende’ halen.
Aios interne geneeskunde die vóór 1 januari 2015 zijn gestart met de opleiding moeten vanaf 2016 ook een ‘voldoende’ halen voor de toets, maar het aantal keren is afhankelijk van de startdatum van opleiding. Zie hiervoor de onderstaande overgangsregeling.

Voor aios in vooropleiding interne geneeskunde (cardiologie, klinische geriatrie, longziekten, MDL en reumatologie) geldt géén resultaatsverplichting. Aios in vooropleiding moeten wel meedoen met de toets, maar hoeven de toets bij ‘onvoldoende’ resultaat niet opnieuw te doen.

De uitslag wordt per individuele deelnemer vastgesteld, zowel een totaalscore als de scores per domein. Na afloop van de toets zijn de vragen dan ook openbaar en wordt de sleutel vrijgegeven met verwijzing naar literatuur. De uitslag wordt aan de betreffende aios en de opleider meegedeeld.

Kijk op de NIV website voor actuele informatie over de kennistoets en oefentoetsen.