Korte Praktijk Beoordeling (KPB)

Het opleiden vindt met name plaats op de werkplek tijdens de patiëntenzorg. Op elk moment kan dus ook geleerd worden. Het leren op de werkplek kan effectiever en efficiënter door regelmatig, bewust, systematisch en gestructureerd te reflecteren op het eigen handelen. Dit kan de AIOS zelf doen, het liefst tezamen met de supervisor omdat dit het leermoment zal vergroten. Om dit proces van reflecteren en leren op de werkplek te versterken zijn er diverse toetsingsinstrumenten ontwikkeld bedoeld om de voortgang en ontwikkeling van de AIOS te meten en te vervolgen.

3e week van de maand KPB-week.

Om te zorgen dat met regelmaat extra aandacht is voor KPB’s is de derde week van de maand “KPB-week”. Het staat iedere opleider en AIOS uiteraard vrij om elk ander moment ook een KPB te doen.

Een KPB zal altijd worden gedaan na voordrachten tijdens de klinische demonstratie; na CAL en prepare for reading; aan het einde van een nachtdienst periode; op vrijdagmiddag na het weekvoorzitterschap van het rapport; na een complicatiebespreking.