Visie 2

De eisen die gesteld worden aan de opleiding Interne Geneeskunde staan beschreven in het Kaderbesluit CCMS en het Specifiek besluit Interne Geneeskunde.

Het Landelijk opleidingsplan Interne Geneeskunde 2019 (De internist: Cruciale Schakel in de Zorg) is opgesteld door de wetenschappelijke vereniging en door de RGS vastgesteld. Dit plan beschrijft de structuur en inhoud van de opleiding tot internist. Detaillering (ten opzichte van kaderbesluit en specifiek besluit) is opgenomen in het landelijke opleidingsplan. Het regionale en lokale opleidingsplan is de regionale en lokale vertaling van het landelijk opleidingsplan interne geneeskunde.

Individueel opleidingsplan

Het landelijk, regionale en lokale opleidingsplan vormen de basis voor het individuele opleidingsplan van de AIOS. Bij aanvang van de opleiding stelt de AIOS in overleg met de opleider een individueel opleidingsplan voor de opleiding op. Het vormt de inhoudelijke planning van de onderdelen van de opleiding en omschrijft hoe de AIOS de benodigde competenties zal gaan behalen. Het opleidingsschema vormt voor de individuele AIOS de tijdsplanning van de onderdelen van de opleiding (structuur) en omvat tevens de (locaties van de) opleidingsinrichtingen waar de opleiding wordt gevolgd.

Structuur van de opleiding

In de eerste 4 jaar is verplicht het 1e jaar interne geneeskunde, 8 maanden polikliniek stage, 4 maanden consultenstage en 4 maanden IC stage. Derhalve zijn in de eerste 4 jaar van de opleiding 28 maanden gevuld met verplichte stages die alle AIOS moeten volgen, zoals beschreven in het landelijk opleidingsplan 2015 “Intellect”.

De laatste 2 jaar kiest de AIOS voor verdieping in een differentiatie: 24 maanden enkelvoudige differentiatie of, nieuw, 3x 8 maanden verdieping in 3 deelgebieden van de interne geneeskunde, de samengestelde differentiatie. Tijdens de differentiatiejaren wordt 20% van de tijd besteed aan interne geneeskunde in brede zin: dienst, zorg voor patiënten met diagnoses die niet gebonden zijn aan betreffende differentiatie, opleidingsbijeenkomsten, competenties in de volle breedte verder ontwikkelen en onderhouden.

Voor alle bijlagen van het Landelijk opleidingsplan IG 2019 Deel 1 verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Internisten Vereniging (www.internisten.nl).