Visie 4

Het lokaal opleidingsplan interne geneeskunde van het Erasmus MC is de vertaling van het landelijke en regionale opleidingsplan naar de lokale opleiding. Vanuit het landelijk opleidingsplan is er binnen de gestelde kaders ruimte voor een eigen accent op de opleiding in het Erasmus MC.

De afdeling Interne Geneeskunde Erasmus MC
Binnen het Erasmus MC werken 94 internisten. Zij zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten en competenties van de opleiding tot internist, daarnaast hebben zij een specifieke vakinhoudelijke verantwoordelijkheid binnen een differentiatie. Binnen de Interne Geneeskunde zijn 11 afdelingen of secties te onderscheiden te weten:

–       Infectieziekten (10 internist-infectiologen)
–       Vasculaire Geneeskunde (7 internist-vasculair geneeskundigen)
–       Endocrinologie (8 internist-endocrinologen)
–       Acute geneeskunde (4 internist-acute geneeskunde)
–       Klinische immunologie (4 internist-klinische immunologen)
–       Allergologie (3 internist-allergologen)
–       Nefrologie (14 internist-nefrologen)
–       Ouderengeneeskunde (2 internist-ouderengeneeskunde)
–       Intensive care (6 internist-intensivisten)
–       Klinische Oncologie (18 internist-oncologen)
–       Hematologie (21 internist-hematologen)
–       Klinische farmacologie (2 internist-farmacologen)

De afdeling interne geneeskunde heeft een traditie in het leveren van innovatieve patiëntenzorg en vooral ook in het ontwikkelen van verbeteringen in de patiëntenzorg, getuige de publicaties in gerenommeerde vakbladen. De afdeling interne geneeskunde streeft naar behoud van het niveau van de basis- en topzorg.

 

De opleidingsgroep
Opleidersteam

Dr. A.A.M. Zandbergen, opleider
Dr. S.C.E. Klein Nagelvoort Schuit, afdelingshoofd en pv opleider
Mevr. T.J. Brosky-van Loon, Opleidingscoördinator

Stagehouders
·       Algemene interne geneeskunde afdeling 5 Noord: Dr. P. van Biezen
·       Algemene interne geneeskunde afdeling 4 Noord: Drs. M. van Agteren
·       Algemene Interne geneeskunde afdeling 4 Zuid: Dr. A. van der Gaast
·       Algemene Interne geneeskunde afdeling 5 Midden: Prof.dr. R.P. Peeters
·       Algemene Interne geneeskunde afdeling SEH: Dr. S.C.E. Klein Nagelvoort Schuit
·       Consultatieve geneeskunde: Drs. J. Alsma
·       Polikliniek: Prof.dr. J.L.C.M. van Saase
·       Intensive care: Prof.dr. D. Gommers
·       Acute geneeskunde: Drs. J. Alsma
·       Acute geneeskunde 2: Dr. S.C.E. Klein Nagelvoort Schuit en prof. dr. R.J. Stolker
·       Allergologie: Prof.dr. R. Gerth van Wijk
·       Endocrinologie: Dr. R. Feelders
·       Infectieziekten: Dr. C.A.M. Schurink
·       Klinische Farmacologie: Prof.dr. T. van Gelder
·       Klinische Immunologie: Dr. P.L.A. van Daele, prof.dr. M. van Hagen
·       Hematologie: Dr. P.A.W. te Boekhorst
·       Longziekten: Dr. L.M. van den Toorn
·       MDL: dr. R.A. de Man
·       Nefrologie: Prof.dr. R. Zietse
·       Oncologie: Dr. A. van der Gaast
·       Ouderen geneeskunde: Drs. R.L. van Bruchem-Visser

Opleiders in enkelvoudige en samengestelde differentiaties
·       Acute geneeskunde: Drs. J. Alsma
·       Allergologie en Klinische immunologie: Dr. P.L.A. van Daele, internist-klinisch     immunoloog
·       Endocrinologie: Dr. R.A. Feelders, internist-endocrinoloog
·       Hematologie: Dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog
·       Infectieziekten: Dr. J.L. Nouwen, internist-infectioloog
·       Intensive Care: Prof.dr. J. Bakker, internist-intensivist
·       Klinische Farmacologie: Prof. T. van Gelder, internist-nefroloog-klinisch farmacoloog
·       Nefrologie: Prof.dr. R. Zietse, internist-nefroloog
·       Oncologie Dr. A. van der Gaast, internist-oncoloog
·       Ouderen geneeskunde: Drs. R.L. van Bruchem-Visser, internist-ouderen geneeskunde
·       Transfusiegeneeskunde: Dr. P.A.W. te Boekhorst
·       Vasculaire geneeskunde: Prof.dr. E.J.G. Sijbrands, internist-vasculair geneeskundige

De afdeling interne geneeskunde omvat de volgende klinische units:
4 Zuid:   Inwendige geneeskunde en oncologie (4ZIN)
4 Zuid:   Geriatrie (4ZGE)
5 Midden: Inwendige geneeskunde, endocrinologie, observatorium en short-stay (5MIN)
4 Noord:  Inwendige geneeskunde en nefrologie (4NIN)
5 Noord:  Inwendige geneeskunde, immunologie, infectieziekten en reumatologie (5NIN/5NRE)

Verder zijn van belang:
3 Noord:   MDL (3NMD)
3 midden:  MDL endoscopie afdeling
4 Midden:  Dialyseafdeling
5 Zuid:    Hematologie (5ZHA)
9 Zuid:    Niertransplantatie (9ZAH)
3 Zuid:    Intensive care (3ZBE)
10 Zuid:   Intensive care (AZIC)
9 midden:  Longziekten