Visie 4

Het lokaal opleidingsplan interne geneeskunde van het Erasmus MC is de vertaling van het landelijke opleidingsplan naar de lokale opleiding. Vanuit het landelijk opleidingsplan is er binnen de gestelde kaders ruimte voor een eigen accent op de opleiding in het Erasmus MC.

De afdeling Interne Geneeskunde Erasmus MC
De internisten binnen het Erasmus MC zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten en competenties van de opleiding tot internist, daarnaast hebben zij een specifieke vakinhoudelijke verantwoordelijkheid binnen een differentiatie. De afdeling interne geneeskunde streeft naar behoud van het niveau van de basis- en topzorg. Binnen de afdeling zijn 11 secties te onderscheiden:

–       Infectieziekten
–       Vasculaire Geneeskunde
–       Endocrinologie
–       Acute geneeskunde
–       Allergologie en Klinische immunologie
–       Nefrologie
–       Ouderengeneeskunde
–       Intensive care
–       Klinische oncologie
–       Hematologie
–       Klinische farmacologie

De opleidingsgroep
Opleidersteam

Dr. A.A.M. Zandbergen, internist-vasculaire geneeskunde, opleider
Prof.dr. S.C.E. Klein Nagelvoort-Schuit, internist-acute geneeskunde, afdelingshoofd en pv opleider
mw. M. Awad-Langstraat, opleidingscoördinator

Stagehouders
·       Algemene interne geneeskunde/immunologie afd. Rg10: P. van Biezen
·       Algemene Interne geneeskunde/infectieziekten afd. Rg10: Dr. C.A.M. Schurink
·       Algemene Interne geneeskunde/endocrinologie afd. Rg10: Dr. R. Feelders
·       Algemene Interne geneeskunde/ouderengeneeskunde afd Rg10: R.L. van Bruchem-Visser
·       Consultatieve geneeskunde: Dr. van Hoek
·       Poliklininisch werken: Dr. A.A.M. Zandbergen
·       Intensive care: Dr. H. Endeman
·       Acute geneeskunde: G. Prins-van Gilst
·       Endocrinologie: Dr. R. Feelders
·       Infectieziekten: Dr. C.A.M. Schurink
·       Klinische Farmacologie: Dr. J. Versmissen
·       Allergologie en Klinische Immunologie: Dr. P.L.A. van Daele
·       Hematologie: Dr. P.A.W. te Boekhorst
·       Longziekten: Dr. L.M. van den Toorn
·       MDL: Dr. R.A. de Man
·       Nefrologie: Prof.dr. R. Zietse
·       Oncologie: Dr. A. van der Gaast
·       Ouderen geneeskunde: R.L. van Bruchem-Visser

Opleiders in enkelvoudige en samengestelde differentiaties
·       Acute geneeskunde: J. Alsma, internist-acute geneeskunde
·       Allergologie en Klinische Immunologie: Dr. P.L.A. van Daele, internist-klinisch     immunoloog-allergoloog
·       Endocrinologie: Dr. R.A. Feelders, internist-endocrinoloog
·       Hematologie: Dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog
·       Infectieziekten: Dr. J.L. Nouwen, internist-infectioloog
·       Intensive Care: Dr. H. Endeman, internist-intensivist
·       Klinische Farmacologie: Dr. J. Versmissen, internist-vasculaire geneeskunde-klinisch farmacoloog
·       Nefrologie: Prof.dr. R. Zietse, internist-nefroloog
·       Oncologie Dr. E. van Meerten, internist-oncoloog
·       Ouderen geneeskunde: R.L. van Bruchem-Visser, internist-ouderengeneeskunde
·       Transfusiegeneeskunde: Dr. P.A.W. te Boekhorst
·       Vasculaire geneeskunde: Prof.dr. E.J.G. Sijbrands, internist-vasculaire geneeskunde

De afdeling interne geneeskunde omvat de volgende afdelingen:
Ng9 en Rg9: Hematologie
Rg10: Zorgkern Systeemziekten: Immunologie, Reumatologie, Infectieziekten, Endocrinologie, Ouderengeneeskunde / Klinische Geriatrie
Ng10: Nefrologie
Ng11: Immunologie, Infectieziekten (isolatiekamers)
Ng12 en Rg12: Oncologie

Verder zijn van belang:
Rg11, Nf11 en Ne11: MDL-ziekten
Ng4: dagbehandelcentrum
Nc4 en Nd4: Intensive care
Nc8 en Nd8: Longziekten