Visie 4

Het lokaal opleidingsplan Interne geneeskunde van het Erasmus MC is de vertaling van het landelijke en regionale opleidingsplan naar de lokale opleiding. Vanuit het landelijk opleidingsplan is er binnen de gestelde kaders ruimte voor een eigen accent op de opleiding in het Erasmus MC.

De afdeling Interne Geneeskunde Erasmus MC
De internisten binnen het Erasmus MC zijn vakinhoudelijk breed georiënteerd op alle aspecten en competenties van de opleiding tot internist, daarnaast hebben zij een specifieke vakinhoudelijke verantwoordelijkheid binnen een differentiatie. Binnen de Interne Geneeskunde zijn 11 afdelingen of secties te onderscheiden te weten:

–       Infectieziekten
–       Vasculaire Geneeskunde
–       Endocrinologie
–       Acute geneeskunde
–       Allergologie en Klinische immunologie
–       Nefrologie
–       Ouderengeneeskunde
–       Intensive care
–       Klinische oncologie
–       Hematologie
–       Klinische farmacologie

De afdeling interne geneeskunde heeft een traditie in het leveren van innovatieve patiëntenzorg en vooral ook in het ontwikkelen van verbeteringen in de patiëntenzorg, getuige de publicaties in gerenommeerde vakbladen. De afdeling interne geneeskunde streeft naar behoud van het niveau van de basis- en topzorg.

De opleidingsgroep
Opleidersteam

Dr. A.A.M. Zandbergen, opleider
Dr. S.C.E. Klein Nagelvoort Schuit, afdelingshoofd en pv opleider
mw. M. Awad-Langstraat, Opleidingscoördinatoren

Stagehouders
·       Algemene interne geneeskunde/immunologie afd. Rg10: P. van Biezen
·       Algemene Interne geneeskunde/infectieziekten afd.Rg10: Dr. C.A.M. Schurink
·       Algemene Interne geneeskunde/endocrinologie afd.Rg10: Dr. R. Feelders
·       Algemene Interne geneeskunde/ouderengen afd Rg10: R.L. van Bruchem-Visser
·       Consultatieve geneeskunde: Dr. van Hoek
·       Poliklininisch werken: Prof. dr. J.L.C.M. van Saase
·       Intensive care: Dr. H. Endeman
·       Acute geneeskunde: G. Prins-van Gilst
·       Endocrinologie: Dr. R. Feelders
·       Infectieziekten: Dr. C.A.M. Schurink
·       Klinische Farmacologie: Prof.dr. T. van Gelder
·       Allergologie en Klinische Immunologie: Dr. P.L.A. van Daele
·       Hematologie: Dr. P.A.W. te Boekhorst
·       Longziekten: Dr. L.M. van den Toorn
·       MDL: Dr. R.A. de Man
·       Nefrologie: Prof.dr. R. Zietse
·       Oncologie: Dr. E. van Meerten
·       Ouderen geneeskunde: Drs. R.L. van Bruchem-Visser

Opleiders in enkelvoudige en samengestelde differentiaties
·       Acute geneeskunde: J. Alsma, internist-acute geneeskunde
·       Allergologie en Klinische Immunologie: Dr. P.L.A. van Daele, internist-klinisch     immunoloog-allergoloog
·       Endocrinologie: Dr. R.A. Feelders, internist-endocrinoloog
·       Hematologie: Dr. P.A.W. te Boekhorst, internist-hematoloog
·       Infectieziekten: Dr. J.L. Nouwen, internist-infectioloog
·       Intensive Care: Dr. H. Endeman, internist-intensivist
·       Klinische Farmacologie: Prof. T. van Gelder, internist-nefroloog-klinisch farmacoloog
·       Nefrologie: Prof.dr. R. Zietse, internist-nefroloog
·       Oncologie Dr. A. van der Gaast, internist-oncoloog
·       Ouderen geneeskunde: R.L. van Bruchem-Visser, internist-ouderen geneeskunde
·       Transfusiegeneeskunde: Dr. P.A.W. te Boekhorst
·       Vasculaire geneeskunde: Prof.dr. E.J.G. Sijbrands, internist-vasculair geneeskundige

De afdeling interne geneeskunde omvat de volgende afdelingen:
Ng9 en Rg9: Hematologie
Rg10: Zorgkern Systeemziekten: Immunologie, Reumatologie, Infectieziekten, Endocrinologie, Ouderengeneeskunde / Klinische Geriatrie
Ng10: Nefrologie
Ng11: Immunoloige, Infectieziekten (isolatiekamers)
Ng12 en Rg12: Oncologie

Verder zijn van belang:
Rg11, Nf11 en Ne11: MDL-ziekten
Ng4: dagbehandelcentrum
Nc4 en Nd4: Intensive care
Nc8 en Nd8: Longziekten