Sollicitatieprocedure opleidingsplaatsen Interne Geneeskunde regio Rotterdam

De tot de regio Rotterdam behorende opleidingsklinieken met een bevoegdheid voor (gedeeltelijke) opleiding Interne Geneeskunde zijn:

Erasmus MC, Rotterdam
Albert Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht
Amphia Ziekenhuis, Breda
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam
IJsselland Ziekenhuis, Capelle a/d IJssel
Ikazia Ziekenhuis, Rotterdam
Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Reinier de Graaf Groep, Delft
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg

De Regionale Opleidingscommissie Interne Geneeskunde Rotterdam verzorgt de selectie voor de opleiding tot internist in de regio Rotterdam. De Regionale Opleidingscommissie Interne Geneeskunde Rotterdam bestaat uit de hoofdopleider en plaatsvervangend opleider uit het Erasmus MC, opleiders (of hun plaatsvervangers) van de regionale opleidingsziekenhuizen en een AIOS.

In principe vindt één maal per jaar een sollicitatieronde plaats.

De eerstvolgende sollicitatieronde zal plaatsvinden op dinsdag 22 september 2020.

De sollicitatiebrieven moeten vóór 1 augustus 2020 ontvangen zijn.

Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht aan:
Mw. dr. A.A.M. Zandbergen, hoofdopleider interne geneeskunde Erasmus MC.
Wij ontvangen uw sollicitatiebrief met bijlagen graag in een digitale versie per email verstuurd naar mevrouw M. Awad-Langstraat, coördinator opleiding Interne Geneeskunde: m.awad-langstraat@erasmusmc.nl

Aan de sollicitatiebrief dienen het curriculum vitae (inclusief enkele referenties), een pasfoto, een cijferlijst van de faculteit en bij voorkeur een aanbevelingsbrief van één van de opleiders in de regio te worden toegevoegd.

De sollicitatiebrieven worden door de commissie beoordeeld. Hieruit volgt een ranking. De beste kandidaten worden ontvangen. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de Regionale Opleidingscommissie Interne Geneeskunde Rotterdam. De commissie splitst zich in drieën en elke kandidaat voert drie gesprekken van 20 minuten. De commissie komt in consensus tot een oordeel, mede op grond van de beschikbare plaatsen. Tevens wordt het advies van de AIOS groep (geraadpleegd door de AIOS die plaats heeft in de sollicitatiecommissie) meegenomen in dit oordeel. Diezelfde week krijgen de kandidaten bericht.

We maken u er op attent dat ook niet in uw cv vermelde referenties kunnen worden nagetrokken.  Indien u hier bezwaar tegen heeft, verzoeken wij u dit kenbaar te maken.

Aanvullende informatie betreffende de opleiding Interne Geneeskunde in de regio Rotterdam kunt u verkrijgen bij mevrouw M. Awad-Langstraat, coördinator opleiding Interne Geneeskunde, tel. 010-703 43 82, e-mail: m.awad-langstraat@erasmusmc.nl