Stagebeschrijvingen
In het Erasmus MC kunnen de volgende stages gevolgd worden.

In de stagebeschrijvingen zijn deze stages en de bijbehorende zaken als leerdoelen en beoordeling beschreven. Als basis voor de stages in het Erasmus MC dient het landelijk opleidingsplan Interne Geneeskunde (‘Intellect’ 2015) waarin de basisvoorwaarden passend bij elke stage worden beschreven. Daarnaast verwijzen wij uitdrukkelijk naar de “mijlpalen” voor de 1e 2 jaar van de opleiding en die voor de laatste 2 jaar van de opleiding. Deze zijn ook aan dit opleidingsplan toegevoegd in het hoofdstuk ‘Voortgang, Mijlpalen, Toetsing en Beoordeling’.

Leerdoelen
Medisch handelen
Voor alle verplichte- en keuzestages zijn competentiegerichte stagebeschrijvingen gemaakt. Met betrekking tot de leerdoelen worden 2 categorieën onderscheiden. De leerdoelen in het kader van de competentie medisch handelen (de klinische presentaties en ziektebeelden) en de leerdoelen in het kader van de overige algemene (niet-medische) competenties. De vaak lange lijst met leerdoelen m.b.t. medisch handelen in de stagebeschrijvingen is geen afvinklijst. Het biedt voor de AIOS en supervisor een overzicht waar het focus moet liggen.

Algemene competenties
Gezien de aard van de niet-medische competenties vormen deze geen obligaat onderdeel van de stagebeschrijvingen. Wel dienen tijdens het stageblokgesprek aan het eind van elke stage uitdrukkelijke ook de niet-medische competenties te worden getoetst. Ten behoeve van de leesbaarheid en om onnodige herhalingen te voorkomen treft u als bijlage in dit document eenmalig de leerdoelen t.a.v. de algemene competenties voor AIOS in 2e, 3e, 4e en 5e & 6e jaar (Bijlage 7).

Klinische presentaties
Veel klinische presentaties kunnen worden gezien in meerdere verplichte stages. De AIOS kan hierdoor zelf evalueren of hij kennis heeft opgedaan en expositie heeft gehad aan alle klinische presentaties en zijn individuele leerdoelen hierop afstemmen. Daarnaast is het ROIG onderwijs zodanig opgezet dat alle leerdoelen m.b.t. medisch handelen ook worden behandeld. De leerdoelen die niet of onvolledig gehaald worden binnen de stages kunnen ook behaald worden middels ROIG, COIG, discipline overstijgend onderwijs (DOO), lokaal aanvullend onderwijs zoals BLS, ALS, ECG onderwijs, deelname aan Internistendagen etc. Om de leerdoelen medisch handelen en algemene competenties te behalen zijn leermiddelen nodig.

Stageduur
De stageduur is met de wijziging van het kaderbesluit in juli 2014 indicatief, en kan korter of langer zijn/worden afhankelijk van de individuele voortgang van de AIOS.

Leermiddelen
Onder leermiddelen wordt verstaan die opleidingsactiviteiten die bijdragen aan het behalen van de leerdoelen. In iedere stagebeschrijving staan de verplichte en facultatieve opleidingsactiviteiten (d.w.z. leermiddelen) benoemd die bijdragen aan het behalen van de leerdoelen, evenals de verplichte vaardigheden die behaald moeten worden en de toetsen.