Stages en andere leermiddelen
De medische competenties van de internist zijn uitgewerkt als klinische presentaties, ziektebeelden en vaardigheden (bijlagen 1 en 3 van het landelijk opleidingsplan Interne Geneeskunde (‘Intellect’ 2015)). De algemene competenties zijn apart uitgewerkt in leerdoelen (Algemene competenties). Om alle klinische presentaties, vaardigheden, ziektebeelden en algemene leerdoelen inhoud te geven tijdens de opleiding zijn leermiddelen nodig. Van deze leermiddelen zijn een aantal verplicht, daarnaast een aantal te kiezen door de AIOS in overleg met de opleider. Een overzicht van de leermiddelen (stages) wordt gegeven in tabel 1 en van de niet-stagegebonden leermiddelen in tabel 2. De verplichte stages moeten door alle AIOS worden gevolgd en de keuze stage worden afgestemd op de toekomstige beroepsontwikkeling en wensen van de AIOS. Aan alle stages worden medische en algemene competenties gekoppeld. Afhankelijk van competentieontwikkelingen in eerdere stages en eventuele leerdoelen waar de AIOS of opleidingsgroep extra aandacht voor vragen zal per stage afgesproken en getoetst moeten worden of de AIOS voldoende ontwikkeling doormaakt. Deze ontwikkeling wordt bewaakt in de verplichte voortgangsgesprekken tussen opleider en AIOS. Verslaglegging en documentatie vinden plaats via het (digitaal) portfolio van de AIOS.
Tabel 2 Tabel 3