In het dagelijks leven van de medische professional kan het moeilijk zijn om ruimte te vinden voor persoonlijke reflectie. Echter, de aard en omvang van het werk en de opleiding, en de impact ervan op het dagelijks leven maken individuele begeleiding van een aios door een professional zinvol. Naast gesprekken met de opleider, een mentor, en/of intervisie, kan ook coaching aanvullende waarde hebben. Recent onderzoek naar het effect van coaching op aios en medisch specialisten toonde aan dat het positief bijdraagt aan gevoel van autonomie en verbetering van persoonlijke hulpbronnen die relevant zijn voor motivatie en gezondheid, zoals flexibiliteit, stresscoping en veerkracht*. Een en ander versterkt de persoonlijke en professionele ontwikkeling, bewustwording van kansen in de carrière, het vaker bereiken van de gestelde doelen en optimale duurzame inzetbaarheid.

Tijdens de opleiding wordt aan elke aios verplicht een vorm van persoonlijke ontwikkeling aangeboden, zoals bv, maar niet gelimiteerd tot, coaching. Dit moet in ieder geval voldoen aan onderstaande condities:

  1. Individuele karakter
  2. Onafhankelijke begeleider / gesprekspartner / coach
  3. Begeleider / coach bij voorkeur met kennis van de medische wereld en ervaring in het begeleiden / coachen van arts-assistenten
  4. Initiële bekostiging vanuit het opleidingsbudget
  5. Ruimte dit zodanig met de werktijden af te stemmen, dat een volwaardige (coach-) sessie gevolgd kan worden.
  6. Bij voorkeur centraal georganiseerd vanuit COC

In het Erasmus MC kan de aios deelnemen aan een coachingtraject via Challenge & Support. De ambitie van het Challenge & Support Programma is om hoogwaardige coaching laagdrempelig beschikbaar te stellen voor medisch professionals (artsen, aios en (in de toekomst) andere beroepsgroepen). Het programma legt de focus op potentieontwikkeling: ”Challenge als het kan, support waar nodig.’ Voor 6 gesprekken betaalt de aios 150,= euro, de overige kosten worden vergoed door de afdeling.  Daarnaast wordt intervisie aangeboden en zijn er andere individuele mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling; bespreek dit met je opleider.

*Solms L, van Vianen AEM, Theeboom T on behalf of the Challenge & Support Research Network, et al. Keep the fire burning: a survey study on the role of personal resources for work engagement and burnout in medical residents and specialists in the Netherlands. BMJ Open 2019;9:e031053. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031053