Het inbrengen van een perifeer infuus is een van de verplichte vaardigheden. In het Erasmus MC wordt hiervoor praktijkonderwijs verzorgd door een van de anaesthesiologen. Na een korte instructie wordt in groepjes van 5 aios Interne geneeskunde geoefend onder supervisie van een anaestesioloog; daarna loopt de aios 1 of meer dagen mee op de holding om venflons te prikken.

Aanmelden: via Gerrie Prins, internist-intensivist en acute geneeskunde: g.prins@erasmusmc.nl