In onderstaande toetsmatrix worden verschillende toetsinstrumenten gekoppeld aan (onderdelen van) de 10 EPA’s die verplicht zijn voor alle aios. De diverse toetsinstrumenten maken het formatief beoordelen en het vaststellen van de bekwaamheid mogelijk.