De vaardigheden die een internist moet beheersen en onderhouden zijn te verdelen in vaardigheden die elke internist moet beheersen en vaardigheden die aan te bevelen zijn binnen een bepaalde enkelvoudige of meervoudige differentiaties.

Verplichte vaardigheden voor alle aios

Onderstaande vaardigheden zijn voor alle aios verplicht en moeten uiteindelijk op supervisieniveau 5 beheersd worden.

  • inbrengen perifeer infuus
  • arteriepunctie
  • opvang volgens ABCDE
  • BLS
  • echografie (zie separaat hoofdstuk ‘Echografie’)

Vaardigheden tijdens differentiaties

Afhankelijk van de differentiatie worden in de opleiding ook andere vaardigheden aangeleerd. Zie in onderstaande tabel voor de betreffende vaardigheden per differentiatie. Deze tabel kan als richtlijn gebruikt worden. De aios kan tevens samen met de opleider een individueel palet aan extra vaardigheden uitwerken.

Toetsing van vaardigheden

Voor het aanleren van vaardigheden wordt een generiek OSATS formulier (Observed Structured Assessment of a Technical Skill) gebruikt, dit gekdt ook voor de echografie. Deze formulieren kunnen worden gebruikt als feedbackinstrument en om een aios, eventueel op onderdelen, bekwaam te verklaren. Klik hier voor de OSATS formulieren uit het Landelijk opleidingsplan IG 2019